Ai dám nói đàn ông nấu ăn, giữ con, đứng phía sau lưng vợ mà không dễ thương đi. Ta nói đàn ông biết nấu ăn, giữ con đều tuyệt vời như nhau, đúng không. ...