Trong chủ đề bàn về nữ quyền, nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà báo Trác Thúy Miêu và nhạc sĩ Hà Dũng đã bàn về một vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua, đó là chuyện một số giáo viên nữ bị điều đi tiếp khách. Vấn đề này được thể hiện trong tập 2 của talkshow Chuyện Đàn ...