Men TV
Mạng xã hội kết nối phái mạnh Việt
Xem

Nhật Cường Software

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là gì?

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến đang được các cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng trong việc xây dựng hệ thống chính quyền điện tử, giúp "tin học hóa" các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ Nhà nước và người dân…