Những bước đệm đầu chắc chắn Với mong muốn đưa chiếc bánh bột lọc này đến cho mọi người thưởng thức, Duy Vĩ đã bắt đầu bán bánh bột lọc online vào năm 2013 khởi đầu với fanpage Ẩm Thực Nhà Bu, sau đó kinh doanh thêm chả Huế. “Mình bắt đầu thử nghiệm bán bánh online với 2 sản ...