Sự giải thể hàng loạt của các sàn giao dịch bất động sản đang tạo nên làn sóng di cư công việc của môi giới khi chuyển dần sang làm chuyên viên kinh doanh cho các chủ đầu tư lớn khi các ông lớn này đẩy mạnh mảng "sale in house", kinh doanh online với nguồn hàng dồi dào. ...

Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà các sale bất động sản hay mắc phải. Nếu bạn là chuyên gia môi giới nhà đất, bạn thấy sai lầm nào là sale bất động sản hay mắc phải nhất? Các sai lầm sale bất động sản hay mắc phải khi tư vấn khách hàng Nói quá nhiều “Người nói ...