Do nhầm lẫn vi bằng do thừa phát lại lập có giá trị như văn bản công chứng nên nhiều người dân đã lựa chọn lập vi bằng khi thực hiện các giao dịch thay vì công chứng. Tuy nhiên, việc làm này mang đến rất nhiều rủi ro cho bên mua sau này. ...

Pháp luật không quy định hay giải thích thế nào là mua bán nhà đất bằng giấy viết tay nhưng theo cách hiểu phổ biến, mua bán nhà đất bằng giấy viết tay là hợp đồng không được công chứng hoặc chứng thực. Như vậy, có thể hiểu theo Luật Đất đai 2013, mua bán nhà đất bằng giấy viết ...

Men TV xin chia sẻ lại nguyên văn của thành viên Thân Văn Trọng trên Hội Mua bán Nhà đất TPHCM để các Men tham khảo: Vài suy nghĩ về mua nhà đất vi bằng: Chào anh chị. Mình không phải môi giới. Nên mình nêu ý kiến khách quan theo suy nghĩ của mình !! Về vấn đề nhà ...