Đầu tiên, hãy bỏ thói quen chạm vào các thanh kim loại ở cầu thang hay lan can vì virus tồn tại ở đó khá lâu. Cố gắng dùng cánh tay để mở cửa vì bạn thường có thói quen để tay tiếp xúc với mặt nên nguy cơ nhiễm sẽ cao hơn. Đừng dùng tay che miệng khi hắt ...