Đầu tuần này, giá cà phê trong nước giảm khoảng 600 đồng/kg nhưng cuối tuần đã tăng trở lại 500 đồng/kg và có xu hướng giữ ổn định trong những ngày tới. ...