Thống kê vào sáng 4/9 tại các sàn giao dịch cho thấy giá cà phê trong nước và quốc tế có xu hướng giảm nhẹ. ...