Xem

Giá bitcoin hôm nay

Giá Bitcoin có lúc vượt 7000 USD sáng nay trên sàn Wex.nz

Theo diễn biến giá bitcoin trên sàn giao dịch tiền điện tử Wex.nz (trước đây là sàn BTC-e), giá bitcoin sáng nay đã có lúc vượt lên trên 7000 USD. Điều đáng lưu ý là cách đây chỉ vài ngày, bitcoin vừa mới lập mốc giá lịch sử trên 6000 USD.