Một nghiên cứu mới đây cho rằng xét về mức độ ghen tuông và kiểm soát, phụ nữ vượt xa đàn ông. Còn riêng về chuyện bạo lực thì... cũng ngang ngửa. Người ta cứ nói phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nói đúng ra, đàn ông cũng không hơn gì đâu các bạn ạ. Họ ...