Theo công ty an ninh mạng BKAV thì hiện tại một biến thể mới của mã độc mã hóa tống tiền GandCrab đang tấn công người dùng internet Việt Nam trên diện rộng. ...