Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ mang đến một giải pháp chăm sóc toàn diện tốt nhất cho các bệnh nhân ung thư, ngày 15/11/2018, Bệnh viện FV đã tổ chức khánh thành diện mạo mới của Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng.  Tổng số tiền đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị máy ...