Các MenTV xài Android vào chiến Fortnite thôi, không cần lời mời nữa đâu. ...