Những diễn giả hàng đầu Việt Nam với phong cách kể chuyện lôi cuốn, truyền cảm, các diễn giả sẽ cung cấp cho người tham gia những thông tin và kiến thức mới mẻ, sâu sắc về xây dựng thương hiệu qua Forbes Vietnam Talks – hình thức hội nghị mới lần đầu tiên được Forbes giới thiệu tại Việt Nam. ...