Google đang lên kế hoạch để loại bỏ Flash trên trình duyệt Chrome trong năm nay. Cái "chết" của Adobe Flash là điều gần như không thể tránh khỏi và Google đang lên kế hoạch để đối phó với việc này. Google đã trình bày chi tiết kế hoạch chặn hầu hết các nội dung Flash trên Chrome vào cuối ...