Không phủ nhận rằng, sự ra đời của nhiều nền tảng ứng dụng công nghệ đã giúp cho doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận người dùng. Thế nhưng bên cạnh đó nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đáng kể khi doanh nghiệp bắt đầu trở nên quá phụ thuộc vào các nền ...