"Vidatox tại Cuba và các nước trên thế giới, chúng tôi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường", đây là thông tin được Giáo sư Fabio J.Linares Pazo - Giám đốc Phòng thí nghiệm của Tập đoàn Labiofam – người sáng chế của dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh ...