Đương kim Á quân Arsenal có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trên đất Đức. ...