Năm 2014, eDoctor cung cấp hệ thống kết nối trực tiếp với các bác sĩ qua hệ thống tổng đài thông minh 19006115 mọi lúc mọi nơi 24/7. Từ cuối năm 2015, ứng dụng eDoctor trên điện thoại thông minh được ra mắt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. ...

eDoctor cung cấp hệ thống kết nối trực tiếp với các bác sỹ qua hệ thống tổng đài thông minh 19006115 suốt 24/7. Theo đó, người dùng chỉ cần gọi điện trực tiếp đến tổng đài để được kết nối trực tiếp với bác sỹ để được phục vụ ngay lập tức. Điều này giúp cho người dùng chủ động ...