Tái diễn “Saigon Beverly Hills”… trong mơ (!) Ngày 15/8/2019, ông Tong Kwok Lun, tự giới thiệu Quốc tịch Trung Quốc, thường trú Hồng Kông, chỗ ở hiện tại số 27 Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP Hồ Chí Minh, là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CPL, thay mặt và đại diện cho “nhà đầu ...

Sự thật về chuyển tiền “chui”, đầu tư “lụi” được phơi bày khi China Policy Limited (CPL) lập “công ty con” đầu năm 2019. ...