Dự án Swan Park (Dự án khu đô thị Đông Sài Gòn) của Công ty VNIC 2 Pte.Ltd hiện đang được cơ quan chức năng điều tra vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. ...