Trường Y khoa – Đại học Maryland (Mỹ) vừa công bố một công trình nghiên cứu khoa học với nội dung: “Nỗi sợ hãi và lo lắng kéo dài do các yếu tố gây căng thẳng lớn, như đại dịch Covid-19 do virus corona mới gây nên, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của một người mà ...