Xem

chăm sóc khách hàng

Điện Máy Xanh: Có không sự tử tế giả tạo?

ới những gì đã gầy dựng được, để giữ và phát triển, Điện máy Xanh nên tử tế trong cả chào mời, giới thiệu tới bán hàng, chăm sóc khách hàng, đừng để tồn tại sự tử tế giả tạo, chữ tín, cam kết như đầu môi chót lưỡi.