Marc Randolph kể rằng khi tôi 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang chuẩn bị bắt đầu công việc đầu tiên, cha tôi đã đưa cho tôi một danh sách những lời khuyên răn của ông. Tới tận bây giờ, khi đã 61 tuổi, Randolph vẫn còn giữ tờ giấy ấy Sau đây là "Quy tắc thành công ...