Trường Y khoa – Đại học Maryland (Mỹ) vừa công bố một công trình nghiên cứu khoa học với nội dung: “Nỗi sợ hãi và lo lắng kéo dài do các yếu tố gây căng thẳng lớn, như đại dịch Covid-19 do virus corona mới gây nên, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của một người mà ...

Mớ bòng bong deadline cuối năm, rồi mua sắm, sửa soạn nhà đón tết có thể làm bạn trở nên căng thẳng, cáo gắt. Hãy tạm dừng lại và thử truy cập vào website LookingAtSomething.com. ...