Xem

Biti’s

Đường đến ‘sản phẩm quốc dân’

Người dùng Việt đang rất “khát” những sản phẩm “quốc dân”, để họ ủng hộ, như tình cảm họ đang dành cho Vietjet Air, Viettel, hay “đôi giày quốc dân” Hunter của Biti’s.