Xem

Bất động sản TPHCM

Danh sách 77 dự án nhà ở đang đăng ký thế chấp ở TPHCM

Những ai đang có ý định mua nhà ở TPHCM cần chú ý đến danh sách dưới đây. Danh sách này liệt kê 77 dự án nhà ở đang đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM.  Danh sách trên vừa mới được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM công…