Đời xanh tươi…!!!

Tôi không quen và cũng không thích những định nghĩa này nọ về mọi thứ, bởi tôi nghĩ chẳng thể nào là chính xác một cách tuyệt đối cả. Mọi thứ đều là tương đối, và bổn phận của con người không phải là than vãn với những gì xảy đến cho mình.…