Trước nỗi khổ của người nuôi cá, chính quyền tỉnh An Giang có nên đứng ra hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải tỏa khúc mắc, hài hòa quyền lợi, hay cứ để người nuôi cá “tự bơi”, trong lúc Chính phủ và cả nước đang dồn mọi nguồn lực hỗ trợ người nông dân ĐBSCL trong cuộc chiến ...

Ai sẽ trả lời chúng tôi, trả lại công bằng cho những người nông dân nghèo nuôi cá An Giang đang khốn khổ, công ty CP NTACO hay công ty Âu Việt sẽ trả lời? ...