Samsung có làm giàu bất chấp?

Nhưng thời gian gần đây tình thế vụ việc trở nên quyết liệt, điều đó phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của người dân Hàn Quốc về an toàn lao động và trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế lớn như Samsung.
2