Kỳ III: Tiếp khiếu để tìm công lý

Trên số báo 64 Báo Thanh tra ngày 9//2016 tiếp tục đăng tải Kỳ III: Tiếp khiếu để tìm công lý trong loạt bài Quận 7 (TP Hồ Chí Minh): Giải quyết không đúng pháp luật, công dân tiếp khiếu vượt cấp. Kỳ I: Mua bán sai pháp…