Vai trò của người thầy trong khởi nghiệp

Từ thời xa xưa, vai trò của người thầy luôn được đánh giá cao nhất, sánh tầm các đấng sinh thành. Ngày nay, vai trò ấy ngày càng được khẳng định khi người thầy không chỉ cung cấp thêm kiến thức mà còn là người hướng dẫn, đồng hành giúp đỡ…