Chat với MC Như Quỳnh

Những công việc trong nghề báo, những mối quan hệ, cơ hội… đều đến một cách tự nhiên. Quỳnh không lao lực làm bất cứ điều gì khi thời cơ chưa chín muồi. Cũng không cố kiếm show hay ép mình làm những thứ không phù hợp. Vậy nên Quỳnh hài…