Video

Lặng người khi xem video này..

Một đời người nhìn có vẻ dài nhưng ngắn ngủi biết nhường nào. Thăng trầm, lúc sướng, lúc khổ, khi buồn, khi vui.. nhưng mấy ai cảm nhận được hạnh phúc thật sự là gì? Chúng ta lao vào cuộc sống, xoay vần trong đó một cách miệt mài..


Có người để yêu thương và yêu thương mình, đến khi bạc tóc xuôi tay. Chắc lẽ đó là hạnh phúc và ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống này.

Còn bạn, ý nghĩa của cuộc sống bạn là gi?


Bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

To Top
Chuyển đến thanh công cụ