Tâm sự

Có những giá trị to lớn chưa thể nhìn thấy ngay


Cuộc sống này có những điều quan trọng, những giá trị cần được vun đắp, dựng xây mỗi ngày.. mà mình chưa thể thấy ngay lập tức.. Đôi khi, những điều ta làm không vì ta hôm nay mà cho những người ta yêu thương mai sau..

Lang thang trên mạng, thấy một tấm ảnh khiến lặng nhìn cuộc sống một chút..


Bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

To Top
Chuyển đến thanh công cụ