Có những giá trị to lớn chưa thể nhìn thấy ngay

Hãy nhìn xa hơn để thấy cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn...

Cuộc sống này có những điều quan trọng, những giá trị cần được vun đắp, dựng xây mỗi ngày.. mà mình chưa thể thấy ngay lập tức.. Đôi khi, những điều ta làm không vì ta hôm nay mà cho những người ta yêu thương mai sau..

Lang thang trên mạng, thấy một tấm ảnh khiến lặng nhìn cuộc sống một chút..

Thích và chia sẻ để ủng hộ Men TV!

Loading...

Có những giá trị to lớn chưa thể nhìn thấy ngay
Đánh giá

Xem thêm các chia sẻ khác: