Mình em bước trên đường hoa vẫn tím…

Tháng 5 qua, những con phố được nhuộm tím bởi sắc hoa bằng lăng, để cô cậu học trò nhớ tiếc về những tháng ngày trên lớp học, thầy cô, bè bạn… ở thuở học trò yêu dấu.   “Bằng lăng nở phơi màu nhung nhớ mãi, dọc con đường tím lịm cả lòng em. … Đọc tiếp Mình em bước trên đường hoa vẫn tím…