Thiên đường ẩm thực Eon51 giảm giá 20%

Thiên đường ẩm thực Eon51 trên tòa nhà cao nhất Việt Nam Bitexco với views rất đẹp giảm giá 20%.

unnamed

Không gian nhà hàng:

Bui Luc  (Mr.)

Mobile:         0122.877.6935

E-mail:            luc83. marketing@gmail.com