Xem

Công nghệ

Lấy ý tưởng từ việc nhiều người hay quên sạc điện thoại, một công ty ở Nhật đã cho ra đời dịch vụ…

Một trong những yếu tố quyết định việc kinh doanh đó chính là mức độ nhạy bén về thị trường và dưới đây là một ví dụ điển hình minh chứng cho điều đó. Tại Nhật, bạn có thể nghe rất nhiều về máy bán tự động nổi tiếng với sản phẩm từ nước…