Xem

xây dựng trái phép

Đừng để ‘bể’ quy hoạch phát triển TP Cao Lãnh

Là một du khách thường xuyên ghé TP.Cao Lãnh, mong rằng chính quyền sẽ không vì những "lợi ích cá nhân" của cá nhân (nếu có) mà làm xấu đi bộ mặt đô thị, ảnh hưởng tới chiến lược phát triển có tầm nhìn xa, rộng của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp…