Xem

Sách hay

Ước gì những người trẻ không đơn độc đến thế!

Với “Đừng tháo xuống nụ cười”, Khải Đơn đã nhận được rất nhiều phản hồi của người đọc trẻ. Tập sách của cô được tái bản rất nhanh sau một tháng ra mắt như một tín hiệu đồng cảm, nơi cô đã nhận ra được nhiều điều từ chân dung của người trẻ…