Xem

Royal City Hà Nội

Xử lý khủng hoảng kiểu… trọc phú (!?)

Nhiều năm về trước, tôi đi cùng thang máy với Dr Thanh giữa cuộc khủng hoảng ruồi. Ông hút thuốc lá 555 cắm trên cây tẩu màu sẫm. Tay ông cầm tẩu thuốc không chắc, cứ rung qua lắc lại liên hồi... Tôi biết rằng ông và gia đình đã lao tâm…