“One more thing” là nguyên nhân gây ra cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Swatch. ...