Xem

Người chuyển giới Việt Nam

Video: Người chuyển giới Việt Nam có vô hình?

Trong số ước tính 500.000 người chuyển giới ở Việt Nam, có bao người bị gia đình bỏ rơi, khước từ sự tồn tại, bao nhiêu người phải đối diện với cuộc sống khó khăn về giấy tờ, việc làm, y tế, sự kì thị của xã hội… Người chuyển giới Việt…