Xem

Công ty CPTM & XNK Hưng Thắng

Vidatox 30CH là thuốc còn Vidatox Plus là thực phẩm chức năng

"Vidatox tại Cuba và các nước trên thế giới, chúng tôi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường", đây là thông tin được Giáo sư Fabio J.Linares Pazo - Giám đốc Phòng thí nghiệm của Tập đoàn Labiofam – người sáng chế của dòng sản phẩm hỗ…