Xem

cơm từ thiện

Người ta vịn vào đâu, những ngày này?

Nói tôi địa phương chủ nghĩa? Nói tôi lạc hậu? Tôi chịu hết. Chuyện quán cơm 2.000 đâu còn gì mới để viết, nhưng quả thật ngồi ăn với những người lam lũ trong một quán cơm như vậy giữa Đà Nẵng làm tôi xúc động. Cậu nhỏ ngồi cạnh tôi…