Xem

Cải cách giáo dục

Một nền giáo dục đầy những ‘khối u dị dạng’ ?!?

Chỉ trong 1 tháng, Bộ Giáo dục đã 6 lần gửi văn bản yêu cầu xử lý nghiêm những vụ bạo lực học đường. Cô giáo bắt học sinh quỳ, phụ huynh bắt lại cô giáo phải quỳ gối, cô giáo suốt cả kỳ học không nói một lời, người nhà học sinh đến hành…