Xem

Báo Tiêu dùng

Cháy chung cư Carina: Đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án?

Đến nay, ngày 26/3/2018, vụ cháy chung cư Carina vẫn chưa được khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm của những cá nhân, tổ chức liên quan, chịu trách nhiệm dẫn đến xảy ra vụ cháy. Vụ cháy chung cư cao cấp ở quận 8 trên cũng đã lấy đi 14…